Huwebes, Oktubre 18, 2012

Teknolohiya Tungo sa Pag-unlad
                 Ano kaya ang magiging buhay natin kung walang computer, internet at mga cellphone?


            Ito marahil ang kumikintal sa isipan ng bawat bata ngayong ika-21 siglo, kung saan halos lahat ay posible na gamit ang teknolohiya.

            Dati-rati, ang teknolohiya ay ang pagtuklas ng apoy, ng gulong, ng elektrisidad, at iba pa. Pero iba na ang ating panahon ngayon. Pumasok na tayo sa ika-21 dantaon, na iba kaysa sa mga panahon noon.

            Gamit ang teknolohiya, gumiginhawa ang ating buhay. Mas madali na ang paggawa ng mga bagay, tulad ng komunikasyon, transportasyon, at iba pa.

            Dahil dito, marami nang mga trabaho ang nakakonekta sa mga kompyuter, elektrisidad at iba pa. Natuturuan na rin tayo sa pamamagitan ng mga high-tech na kagamitan tulad ng mga kompyuter, internet, e-classroom at e-tablet. Napapahayag na natin ang ating  mga saloobin gamit ang mga social networking sites, websites, at mga blogs.

            Nakakatulong rin ito sa pagtaas ng ating ekonomiya dahil sa mga hanapbuhay na may kinalaman sa teknolohiya. Tumataas ang Gross Domestic Product ng isang bansa kapag may digital literacy ang bawat mamamayan.

            Sa ganitong mga paraan, malaki ang papel ng 
teknolohiya sa ating progreso; hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.

Pinagkunan:

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento